კუთხე

giogi

New member

giogi

New member
შენც ეხლა პრემიერ მინისტრი არ იყო რა 😂
5 წუთი უნდა ლამერ
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

Top